شرح وظايف
شرح وظايف:
·   برقراري ارتباط با واحدهاي پژوهشي خارج از دانشگاه به منظور ايجاد زمينه همكاري پژوهشي.
·   برقراري ارتباط با صنايع و سازمان­هاي دولتي و معرفي توان­مندي­هاي پژوهشي دانشگاه.
·   فعـاليت در راســتاي جذب حمايت صـنايع و سـازمان­ هاي دولتـي در تعـريف و انجام پايان ­نامه­ هاي دانشجويي.
·   همكاري در بررسي پژوهش­ هاي انجام شده توسط دانشجويان سطوح كارشناسي ­ارشد و دكتري و ارائه نتايج ارزيابي به معاونت پژوهشي دانشكده.
·   پيگيري امور مربوط به خريد تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي دانشكده.
·   انجام امور مربوط به معرفي دانشجويان جهت انجام كارآموزي به مراكز دولتي و صنايع كشور.
·    همكاري در انجام امور مربوط به شركت دانشكده در نمايشگاه­هاي فني و تخصصي.
تاریخ به روز رسانی:
1398/03/22
تعداد بازدید:
1456
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده مهندسی هوافضا
صندوق پستی: 3381-16765، کدپستی: 83911-16569
Email: aerospace@kntu.ac.ir
Telegram: @AERO_KNTU
كليه‌ي حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد