آزمايشگاه مقاومت مصالح
سرپرست: دكتر مهناز ذاكري
تاريخچه و معرفي
آزمايشگاه مقاومت مصالح، يك آزمايشگاه آموزشي براي دانشجويان مقطع كارشناسي است كه با هدف آشنايي تجربي ايشان با مطالب نظري ارائه شده در درس مقاومت مصالح، تأسيس شده است.
اقدامات اوليه براي راه‌اندازي اين آزمايشگاه، در سال 1394 انجام شده و تجهيزات مورد نياز آن به تدريج تأمين شدند. در سال 1396 همزمان با تكميل بناي مجتمع آزمايشگاهي و كارگاهي دانشكده‌ي مهندسي هوافضا، تخصيص فضاي مناسب به اين آزمايشگاه انجام گرفته و از بهمن سال 1396 آموزش نخستين گروه‌هاي دانشجويي در آزمايشگاه مقاومت مصالح آغاز شد.
اهداف تأسيس
در اين آزمايشگاه دانشجويان قادر خواهند بود روابط و نظريه‌هاي حاكم بر مكانيك جامدات و تحليل سازه‌ها را بطور عملي و تجربي مورد تحقيق و ارزيابي قرار دهند. تجهيزات موجود در اين آزمايشگاه، امكان تعيين مشخصات مكانيكي مصالح را فراهم كرده و در ضمن دانشجويان مي‌توانند آثار بارگذاري‌هاي گوناگون بر مدل‌هاي سازه‌اي را مورد مطالعه قرار دهند.
زمينه‌ي فعاليت
اهم آزمايش‌هايي كه دانشجويان مقطع كارشناسي مهندسي هوافضا در اين آزمايشگاه مي‌توانند انجام دهند، به شرح زير است:
- آزمون كشش و استخراج منحني مشخصه‌ي رفتار مواد
- تحقيق رفتار كششي، خمشي و پيچشي تيرها با استفاده از كرنش سنج
- آزمايش پيجش آلاستيك (براي تعيين مدول برشي مصالح)
- تحليل تجربي تنش به كمك پلاريسكوپ
- كمانش ستون‌ها با شرايط مرزي گوناگون
- تعيين مركز برش مقاطع متقارن و نامتقارن
- خمش نامتقارن تيرها
- تخمين عمر خستگي
- خيز تيرهاي منحني
- آزمايش ضربه
تجهيزات موجود
- دستگاه تست كشش
- دستگاه تنش و كرنش
- دستگاه آزمايش خستگي
- دستگاه آزمايش پيچش الاستيك
- آزمايش خيز تيرهاي نامتقارن
- آزمايش خيز تيرهاي خميده
- آزمايش كمانش
خدمات قابل ارائه به ديگر دانشگاه‌ها و صنايع
- با توجه به تجهيزات موجود در آزمايشگاه، انجام تست‌هاي مربوطه امكان پذير مي‌باشد.
شماره‌ي تماس: 73064401
تاریخ به روز رسانی:
1397/11/16
تعداد بازدید:
2909
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده مهندسی هوافضا
صندوق پستی: 3381-16765، کدپستی: 83911-16569
Email: aerospace@kntu.ac.ir
Telegram: @AERO_KNTU
كليه‌ي حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد