پژوهشكده طراحي سامانه‌هاي فضايي
سرپرست: دكتر جعفر روشني‌يان
معرفي پژوهشكده

شيوه‌ي طراحي بهينه‌ي چند موضوعي يكي از مدرن‌ترين شيوه‌هاي طراحي سيستمي دنيا به حساب مي‌آيد كه در طراحي سيستم‌هاي پيچيده مانند سيستم‌هاي هوافضايي تأثيرات و كاربردهاي بسزايي دارد. به مرور زمان و موفقيت انجام پروژه‌هاي صنعتي با رويكرد طراحي بهينهسازي چند موضوعي، آزمايشگاه از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارتقاء يافته و در سال 1389 به مركز پژوهشي سامانه‌ي ‌پرتاب فضايي كه طيف گسترده‌تري از پروژه‌هاي هوافضايي را پوشش ميدهد تبديل گشت.
در طي فعاليت مركز پژوهشي سامانه‌هاي پرتاب فضايي، پروژه‌هاي متعددي در
زمينه‌ي طراحي بهينه و بهينهسازي سامانه‌هاي ماهواره‌بر، هدايت و كنترل اين سامانه‌ها و همچنين طراحي و ساخت سامانه‌هاي ناوبري دقيق مورد استفاده در سامانه‌هاي فضايي به انجام رسيد. در سال 1392، بعد از احراز فعاليت موفق حداقل سه گروه پژوهشي در مركز پژوهشي سامانه‌هاي پرتاب توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بار ديگر ارتقاء اين مجموعه‌ي تحقيقاتي به پژوهشكده‌ي طراحي سامانه‌هاي فضايي صورت گرفت. طي اين مجوز سه گروه اصلي طراحي سامانه‌هاي ماهواره‌بر، بهينه‌سازي سامانه‌هاي فضايي و طراحي سامانه‌هاي ايستگاه زميني پرتاب به عنوان گروه‌هاي فعال در پژوهشكده مستقر هستند.

فعاليت‌ها

گروه‌هاي فعال در پژوهشكده‌ي طراحي سامانه‌هاي فضايي شامل تيم‌هاي متعددي در زمينه‌هاي تخصصي متفاوت هستند كه با تكميل دانش يكديگر به طراحي سامانه‌ي‌ هوافضايي مي‌پردازند. در اين خصوص مي‌توان به تيم‌هاي طراحي سيستمي، شبيهسازي شامل انواع شبيهسازي پرواز و شبيهسازي محيط عملكردي، كنترل، هدايت، ناوبري و تيم بهينهسازي چند موضوعي اشاره نمود.

اهداف اصلي پژوهشكده
- انجام پروژه‌هاي صنعتي مرتبط با زمينه‌هاي پژوهشي
- انتشار كتب و مقالات شاخص
- برگزاري سمينارهاي تخصصي و آموزشي
- ارائه‌ي مشاوره به سازمان‌ها وصنايع
تاریخ به روز رسانی:
1396/02/26
تعداد بازدید:
3422
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده مهندسی هوافضا
صندوق پستی: 3381-16765، کدپستی: 83911-16569
Email: aerospace@kntu.ac.ir
Telegram: @AERO_KNTU
كليه‌ي حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد