تحصيلات تكميلي
فرم‌هاي مقطع كارشناسي ارشد
- تعيين استاد راهنما و عنوان پايان‌نامه‌ (دريافت فرم)
- تأييد موضوع سمينار (دريافت فرم)
- اعلام نمره‌ي سمينار (دريافت فرم)
- گزارش پيشرفت پايان‌نامه (دريافت فرم)
- پيشنهاد عنوان پايان‌نامه (دريافت فرم)
- اطلاعيه‌ي برگزاري جلسه‌ي دفاع از پايان‌نامه (دريافت فرم)
- تأييد هيأت داوران (دريافت فرم)
- حق طبع، نشر و مالكيت (دريافت فرم)
- اظهار نامه‌ي دانشجو (دريافت فرم)
- درخواست خروج از كشور دانشجويان مشمول (دريافت فرم)
- بازپرداخت هزينه پروژه‌هاي عملي و تجربي (دريافت فرم)
- پرداخت تشويقي به فعاليت‌هاي پژوهشي و فناورانه دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي (دريافت فرم)
تاریخ به روز رسانی:
1398/01/26
تعداد بازدید:
2190
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دانشكده مهندسي هوافضا
بزرگراه شهيد زين‌الدين شرق، خروجي احسان،
آخرين دوربرگردان به سمت غرب، بلوار دانشگاه
صندوق پستي: 3381-16765
كدپستي: 83911-16569
Email: aerospace@kntu.ac.ir
Telegram: @AERO_KNTU
كليه‌ي حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد