اطـلاعيه‌هاي كارآموزي
رديف
نام سازمان/مؤسسه
 اطلاعيه
1 آزمايشگاه تحقيقاتي پرنده‌هاي بدون سرنشين مشاهده اطلاعيه
2 ايساكومشاهده اطلاعيه
3  وزارت نيرو مشاهده اطلاعيه
4 آسياتك  مشاهده اطلاعيه
5  پژوهشگاه هوافضا مشاهده اطلاعيه
6 پژوهشگاه فضايي ايران  مشاهده اطلاعيه
7 شركت طراحي هواگرد سيگما  مشاهده اطلاعيه
8آزمايشگاه آيروديناميك (تونل باد)جهت آگاهي از شرايط جذب كارآموز به  سرپرست آزمايشگاه مراجعه شود.
9آزمايشگاه مكانيك سيالات جهت آگاهي از شرايط جذب كارآموز به  سرپرست آزمايشگاه مراجعه شود. 
10آزمايشگاه هدايت، كنترل و سيستم‌هاي ديناميكي جهت آگاهي از شرايط جذب كارآموز به  سرپرست آزمايشگاه مراجعه شود.  
11آزمايشگاه تحقيقات فضايي  جهت آگاهي از شرايط جذب كارآموز به  سرپرست آزمايشگاه مراجعه شود. 
12كارگاه موتور، بدنه و سيستم‌هاي هواپيما جهت آگاهي از شرايط جذب كارآموز به  سرپرست كارگاه مراجعه شود. 
13  آزمايشگاه سلامت‌سنجي و ديناميك سازهجهت آگاهي از شرايط جذب كارآموز به  سرپرست آزمايشگاه مراجعه شود.  
14پژوهشكده طراحي سامانه‌هاي فضايي  جهت آگاهي از شرايط جذب كارآموز به  سرپرست پژوهشكده مراجعه شود.  
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/09
تعداد بازدید:
943
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دانشكده مهندسي هوافضا
بزرگراه شهيد زين‌الدين شرق، خروجي احسان،
آخرين دوربرگردان به سمت غرب، بلوار دانشگاه
صندوق پستي: 3381-16765
كدپستي: 83911-16569
Email: aerospace@kntu.ac.ir
Telegram: @AERO_KNTU
كليه‌ي حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد