تمــاس با ما
تماس با پژوهش
تلفن
نمابر
پست االكترونيك
دكتر عبدالمجيد خوشنود (معاون پژوهش و فناوري دانشكده)
الناز شجاعي زاد (كارشناس پژوهش دانشكده)
ليلا قدسي (سرپرست كتابخانه دانشكده)
سيدداود قدغ (سرپرست مركز كامپيوتر دانشكده)
مسعود نيكخوي (مسئول ارتباط با صنعت دانشكده)
علي خرمي
شهرام فسائيان
73064215
77338181
77791034
73064335
73064242
73064317
73064317
77391512
77391512
73064313
77391512
73064242
77391512
77391512

khoshnood(at)kntu.ac.ir
aerospace_research(at)kntu.ac.ir
ghodsi(at)alborz.kntu.ac.ir
تاریخ به روز رسانی:
1396/04/14
تعداد بازدید:
408
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دانشكده مهندسي هوافضا
بزرگراه شهيد زين‌الدين شرق، خروجي احسان،
آخرين دوربرگردان به سمت غرب، بلوار دانشگاه
صندوق پستي: 3381-16765
كدپستي: 83911-16569
تلفن: 77791044 
Email: aerospace@kntu.ac.ir
Telegram: @AERO_KNTU
كليه‌ي حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد