تمــاس با ما
تماس با پژوهش
تلفن
نمابر
پست االكترونيك
دكتر حامد علي‌صادقي آراني (معاون پژوهش و فناوري دانشكده)
الناز شجاعي زاد (كارشناس پژوهش دانشكده)
ليلا قدسي (سرپرست كتابخانه دانشكده)
سيدداود قدغ (سرپرست مركز كامپيوتر دانشكده)
علي خرمي
شهرام فسائيان
73064237
77338181
77791034
73064335
73064317
73064317
77391512
77391512
73064313
77391512
77391512
77391512
alisadeghi(at)kntu.ac.ir
aerospace_research(at)kntu.ac.ir
ghodsi(at)alborz.kntu.ac.ir
تاریخ به روز رسانی:
1397/01/20
تعداد بازدید:
766
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دانشكده مهندسي هوافضا
بزرگراه شهيد زين‌الدين شرق، خروجي احسان،
آخرين دوربرگردان به سمت غرب، بلوار دانشگاه
صندوق پستي: 3381-16765
كدپستي: 83911-16569
تلفن دفتر رياست: 77791044
تلفن آموزش: 77333185
Email: aerospace@kntu.ac.ir
Telegram: @AERO_KNTU
كليه‌ي حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد